loader

سایر خدمات

گستره فعالیت ها

سایر خدمات

سایر خدمات

هنر متمایز بودن

با توجه به دغدغه‌های متعدد کارفرما و پیمانکار طی اجرای هر پروژه، غالبا تهیه عکس حرفه‌ای و با کیفیت مطلوب از مراحل ساخت تا اتمام پروژه فراموش می‌شود و در پایان هیچ سند تصویری و مشخصی از زحمات و سرمایه به کار رفته در پروژه باقی نمی‌ماند. از این رو ما در مجموعه پرهون با توجه به طیف غالب مشتریان خود که از خانواده بزرگ صنعت ساخت‌و‌ساز هستند؛ بر آن شدیم تا با افزودن عکاسی از پروژه‌ها به جمع خدمات خود توانسته باشیم پاسخگوی نیازهای دست‌اندر‌کاران این عرصه از صنعت در کشور عزیزمان باشیم.

به دلیل بزرگی ابعاد پروژه‌های عمرانی و بناهای معماری و عدم امکان نورپردازی آن‌ها از یک سو و در محاصره بودن پروژه یا ساختمان مورد نظر بین دیگر ساختمان‌ها یا عوامل مزاحم از سوی دیگر، عکاسی معماری مهارت و دانش خاص خود را طلب می‌کند تا عکاس با انتخاب زوایای دید حساب شده و در زمان مناسب بهترین نتیجه را بدست آورد. استفاده درست از نور طبیعی و کمک گرفتن از لنزهای واید ابزارهایی هستند که در تهیه عکس مطلوب و بدون مشکل از پروژه‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

نمونه کارها

برخی از نمونه کارهای انجام شده در زمینه سایر خدمات

مشتریان

مشتریان پرهون در زمینه سایر خدمات
تلگرام
تلگرام
تلگرام
بالا